Generelle vilkår

- Begge parter​ plikter å forholde seg til norsk, kredittkjøp og angrerettsloven, samt holde seg oppdatert på overnevnte verk.

- Kjøperholder opphavsretten til oversendt reklamemateriale.

- Seger forbeholder retten til å endre- og eller nekte å vise medier som er upassende eller i direkte konkurransekonflikt med skjermlokasjoens forretning.

- Andre diskvalifikasjonsgrunner er relegionekstremisme, mobbing, umoralsk innhald, ideologisk propaganda osv. Ordinære politiske annonser blir belastet med 30% prispåslag.

- Selger har juridisk rettighet til den digitale plattforma som brukes og ​kjøper​ eller en tredjepart kan ikke uten samtykke bruke, videreformidle eller selge konseptet videre.

- Avtalen fornyes automatisk etter forrige endte periode med mindre det spesifikt blir avtalt annet.

Pris og Info.

- Avtalens omfang​ gjelder rotasjon av kjøpers video/bilde/reklame på avtalte skjermer i avtalt periode. ​Videoen/bilde skal ha​ ei makslengde på 20 sekunder og vises minimum 150 gangar i døgnet pr. lokasjon med mindre annet er avtalt.

- Markedsføringa​ trer i kraft straks etter faktura er betalt. Avtalen gjelder ​fra signaturdato og avsluttes etter avtalt tid.