Generelle vilkår

- Begge partar​ pliktar å forhalde seg til norsk, kredittkjøp og angrerettsloven, samt halde seg oppdatert på overnemnte verk.

- Kjøpar​ beheld opphavsretten til oversendt reklamemateriale.

  • - Seljar​ forbeheld seg rett til å endre og/eller nekte å vise material som er upassende eller i direkte konkurransekonflikt med skjermlokasjonens forretning.

  • - Andre diskvalifikasjonsgrunnar er relegionekstremisme, mobbing, umoralsk innhald, ideologisk propaganda osv.

  • - Seljar har juridisk rettsle til den digitale plattforma som nyttast, og ​kjøpar​ eller ein tredjepart kan ikkje utan samtykke nytte, viareformidle eller selje konseptet viare.

Pris og Info.

- Avtalens omfang​ gjeld rotasjon av kjøpars video/bilde/reklame på avtalte skjermar i eit halvt år. ​Videoen/bilete skal ha​ ei makslengde på 20 sekunder og skal visast minimum 150 gangar i døgnet med mindre annet er avtalt.

- Markedsføringa​ trer i kraft straks etter faktura er betalt. Avtalen gjeld ​fra signaturdato og avsluttes etter avtalt tid.